Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "à son avis" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à son avis onca

Fransızca » Türkçe "à son avis" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avis /avi / nm görüş, düşünüş, fikir; öğüt; ilan
avis [le] görüş, düşünüş, fikir; öğüt; ilan
lettre d'avis ihbarname
à notre avis bizce
autant de têtes autant d'avis her kafadan bir ses çıkar
avis mütalâa, öğüt, beyanat, beyan, haber, fikriyat
avis conforme uygun görüş
avis d' expert bilirkişi raporu
avis public aleniyet
demander l'avis akıl sormak, akıl danışırmak
deux avis valent mieux qu'un İki tarafı da dinlemeli
du même avis hemfikir
être du même avis aynı fikirde olmak, hemfikir olmak
ne pas être du même avis aynı kafada olmamak