Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "İmage" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
image /imaj / nf imge; resim, görüntü, hayal; dinsel resim; fiz. görüntü, hayal image réelle gerçek görüntü
imagé , e/imaje / adj imgelerle dolu
image [la] imge; resim, görüntü, hayal; dinsel resim; görüntü, hayal
image imaj, resim, imge, timsal
imagé imgelerle dolu, benzetmeli, teşbihli

Fransızca » Türkçe "İmage" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
image réelle gerçek görüntü
à son image meşreplerince
être sage comme une image mum gibi olmak
image consécutive ardıl görüntü, ardışık görüntü
image de soi özeleştiri
image différée ardışık görüntü, ardıl görüntü
image eidétique aydetik hayal
image en trois dimensions üç boyutlu bir etki
image lacunaire avlakçıl gölge
image sacré dinsel resim
image visuelle görsel imaj
inter-image çerçevelerarası
intra-image çerçeveleriçi