Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "AGENT" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
agent /ajañ / nm memur; ajan; görevli; kim. etken; acente agent de police polis memuru agent provocateur kışkırtıcı ajan agent secret gizli ajan
agent [le] memur; ajan; görevli;etken; acente
agent eylemi yapan, etken, ajan

Fransızca » Türkçe "AGENT" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
agent de police polis memuru
agent fiscal vergi memuru
agent provocateur kışkırtıcı ajan, ajan provokatör
agent secret gizli ajan
agent accrédité akredite edilmiş acenta
agent adrénergique adrenerjik ajanı
agent alkylant alkilleyici ajan
agent chimioprotecteur kemoprotektör ajan
agent chimiothérapeutique kemoterapik ajan
agent commercial ticaret simsarı
agent d' expédition gönderme subayı, yükleme subayı
agent d'expédition yükleyici
agent de change broker, kambiyo tellalı, simsar, komisyoncu
agent de douane gümrük memuru
agent de l'ordre public asayiş görevlisi
agent de police polis memuru
agent de police judiciaire adli polis dedektifi
agent de presse basın sözcüsü
agent de santé sıhhiyeci
agent de surface yüzey aktif, surfaktant
agent de vente autorisé yetkili satış acentası
agent des douanes gümrük görevlisi
agent édulcorant tatlandırıcı
agent fédéral federal ajan
agent hypolipémiant hipolipidemik ajan, lipit düşürücü ajan