Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Accommoder" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
accommoder /akomode / v elverişli yapmak; uygun hale getirmek; uzlaştırmak; (yemek) yapmak accommoder qch à qch bir şeyi -e uydurmak s'accommoder kendini uydurmak; kendine çekidüzen vermek; düzelmek s'accommoder avec qnqch ile anlaşmak, uzlaşmak
accommoder elverişli yapmak; uygun hale getirmek; uzlaştırmak; (yemek) yapmak
accommoder uzlaştırmak, elverişli yapmak

Fransızca » Türkçe "Accommoder" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
accommoder qch à qch bir şeyi -e uydurmak
s'accommoder kendini uydurmak; kendine çekidüzen vermek; düzelmek
s'accommoder avec qn/qch ile anlaşmak, uzlaşmak