Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Chéne" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chêne /şen / nm meşe chêne à fleurs sessiles karameşe
chêne [le] meşe
chêne meşe ağacı

Fransızca » Türkçe "Chéne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chêne à fleurs sessiles karameşe
chêne-liège mantar meşesi
chêne faux houx pırnal meşesi
chêne vélani meşe palamutu
chêne vert pırnal meşesi
chêne yeuse pırnal meşesi
germandrée petit-chêne kısamahmutotu, dalakotu, erkurtaran
gland de chêne meşe palamudu
thécla du chêne mor meşe kelebeği