Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Discours" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
discours /diskur / nm söz, konuşma, lakırdı; söylev, nutuk discours direct dolaysız anlatım discours indirect dolaylı anlatım
discours [le] söz, konuşma, lakırdı; söylev, nutuk
discours konuşma, hitabe, ayta, söylev, lakırdı, nutuk

Fransızca » Türkçe "Discours" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
discours direct dolaysız anlatım
discours indirect dolaylı anlatım
partie de discours sözcük türü
chaîne de discours söylem zinciri
discours direct araçsız söz
discours inaugural açılış konuşması
discours indirect libre dolaylı serbest üslup
discours narratif anlatı söylemi
faire un discours söylev vermek
partie du discours sözcük türü
style de discours deyiş