Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Gene" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gène /jen / nm biy. gen
gêne /jen / nf işkence; sıkıntı, azap; kötü durum; para sıkıntısı sans gêne umursamadan, patavatsız
gêné , e/jene / adj sıkılmış, sıkıntılı; paraca sıkıntıda
gène [le] gen
gène gen
gêne azap, işkence, sıkıntı
gêné kaygılı, sakil

Türkçe » Fransızca "Gene" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gene de nouveau, à nouveau, encore, aussi, de même
gene encore

Fransızca » Türkçe "Gene" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
être gêné dans les entournures tedirginlik içinde bulunmak
sans gêne umursamadan, patavatsız
sans gêne umursamadan, patavatsız
sans-gêne /sañjen / adj düşüncesiz, patavatsız * nm inv düşüncesizlik
gène à effet zygotique zigotik etki geni
gène additif katkılı gen
gène structural strüktüral gen, yapısal gen
gène suppresseur de tumeurs tümör süpresör genleri
gène zygotique zigotik etki geni
sans-gêne yüzsüz, sallapati
sans gêne umursamadan, patavatsız

Türkçe » Fransızca "Gene" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gene de malgré tout, tout de même