Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "JUDICIAIRE" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
judiciaire /jüdisyer / adj tüzel, adli enquête judiciaire adli soruşturma pouvoir judiciaire yargı yetkisi
judiciaire tüzel, adlî, adli, hukuki, kazai, yargısal

Fransızca » Türkçe "JUDICIAIRE" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
casier judiciaire adli sicil
enquête judiciaire adli soruşturma
instruction judiciaire adli soruşturma
pouvoir judiciaire yargı yetkisi
agent de police judiciaire adli polis dedektifi
année judiciaire adli yıl
casier judiciaire adli sicil, sabıka kaydı
commission judiciaire adliye encümeni
convocation judiciaire adli tebligat
décision judiciaire adli karar, hakim kararı
éloquence judiciaire tüze şözenliği
enquête judiciaire hukuki soruşturma, kovuşturma, adli soruşturma
erreur judiciaire adli hata
faire une enquête judiciaire kovuşturma yapmak
instruction judiciaire adli soruşturma
notification judiciaire adli tebligat
ouvrir une enquête judiciaire kovuşturma açmak
phase judiciaire adli asama
police judiciaire adli polis, adli kolluk
poursuite judiciaire takibat, adli takibat
pouvoir judiciaire yargı erki
procédure judiciaire adli muamele
sténographe judiciaire zabıt katibi
système judiciaire adli teşkilat, adliye, adalet teşkilatı