Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "MASQUE" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
masque /mask(õ) / nm maske; maskeli kimse; çehre, yüz arracher le masque à qn maskesini indirmek masque à gaz gaz maskesi masque de beaute yüz maskesi
masqué , e/maske / adj maskeli, örtülü
masque maske
masqué maskeleme

Fransızca » Türkçe "MASQUE" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arracher le masque à qn maskesini indirmek
bal masque maskeli balo
lever le masque maskesini atmak
masque à gaz gaz maskesi
masque de beaute yüz maskesi
arracher le masque à qqn maskesini indirmek
civette palmiste à masque maskeli palmiye misk kedisi
lever le masque maskesi düşmek
loriot masqué kara başlı sarıasma
masque à gaz gaz maskesi
masque de beauté yüz maskesi
masque de plongée dalış maskesi
masque opératoire cerrahi maske
masque respiratoire solunum maskesi
tomber le masque maskesi düşmek