Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Part" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
part /par / nf pay; parça, bölüm à part ayrıca c'est de la part qui? (telefonda) kimsiniz?, kiminle görüşüyorum? autre part başka yerde d'autre part öte yandan, bundan başka de la part de -in adına, tarafından de part et d'autre her iki yandan de toutes parts her yandan faire part bildirmek, haber vermek mettre qch à part ayrı tutmak, bir yana bırakmak nuelle part hiçbir yere, hiçbir yerde pour ma part bana gelince, bana kalırsa prendre part à qch katılmak, iştirak etmek quelque part bir yerde, bir yere
/par / prép -den başka
/par / adj özel prendre qch en bonne part iyiye almak prendre qch en mauvaise part kötüye almak
part pay

Fransızca » Türkçe "Part" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à part ayrıca
autre part başka yere, başka yerde
autre part başka yere, başka yerde
de la part de in adına, tarafından
de part et d'autre her iki yandan
faire bande à part sürüden ayrılmak
faire part bildirmek, haber vermek
faire part bildirmek, haber vermek
faire-part /ferpar / nm inv davetiye faire-part de mariage düğün davetiyesi
faire-part de mariage düğün davetiyesi
la part du lion aslan payı
mettre qch à part ayrı tutmak, bir yana bırakmak
nuelle part hiçbir yere, hiçbir yerde
nulle part hiçbir yerde
plaisanterie à part şaka bir yana
pour ma part bana gelince, bana kalırsa
prendre en mauvaise part işi kötü tarafından almak
prendre part à qch katılmak, iştirak etmek
prendre part à une vote oylamaya katılmak
prendre qch en bonne part iyiye almak
prendre qch en mauvaise part kötüye almak
quelque part bir yerde, bir yere
quote-part /kotpar / nf pay
quote-part [la] pay
un tiré à part ayrı basım