Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Repartition" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
répartition /repartisyoñ / nf üleştirme, dağıtma, dağıtım, paylaştırma, taksim
répartition [la] üleştirme, dağıtma, dağıtım, paylaştırma, taksim
répartition taksim, dağıtma, bölüştürme, dağılım, bölüsüm

Fransızca » Türkçe "Repartition" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
répartition de couple devrilme momenti
répartition des revenus gelir dağılımı
répartition géographique coğrafi dağılım