Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Source" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
source /surs(õ) / nf kaynak source de chaleur ısı kaynağı source de la lumière ışık­ kaynağı source thermale ılıca, kaplıca
source menba, memba, mahreç, menşe, kaynak

Fransızca » Türkçe "Source" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
couler de source doğal olarak gelişmek, kendiliğinden ilerlemek
source de chaleur ısı kaynağı
source de la lumière ışık kaynağı
source thermale ılıca, kaplıca
eau de source kaynak suyu, memba suyu, menba suyu
source anthropique antropojenik kaynak
source d' inspiration esin kaynak
source d'affleurement yamaç kaynağı
source d'eau ayün, yenbu, pınar
source d'énergie renouvelable yenilenebilir enerji kaynak
source d'inspiration esin kaynağı, ilham verici, ilham kaynağı
source de coteau yamaç kaynağı
source de la lumière ışık kaynağı
source de revenu gelir kaynağı
source fixe sabit kaynak
source génétique genetik kaynak
source ponctuelle noktasal kaynak
source sacrée ayazma
source thermale ılıca