Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Structure" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
structure /strüktür / nf kuruluş, yapılış, yapı
structure [la] kuruluş, yapılış, yapı
structure bünye, strüktür, yapı

Fransızca » Türkçe "Structure" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
structure centrale ana yapı
structure du comportement davranış biçimi
structure en écaille pulsu yapı, harşefi bünye
structure grossière kaba yapı
structure perceptionelle algısal yapı
structure périclinale yuvarsı kemer
structure uniforme discrète ayırtık düzgün yapı