Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "Transition" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
transition /trañzisyoñ / nf (bir halden bir hale) geçme, geçiş; (düşünceleri) birbirine bağlama de transition geçiş; geçici
transition bir halden diğer hale geçme, transisyon

Fransızca » Türkçe "Transition" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de transition geçiş; geçici
phonème de transition kayma seslik