Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "accomplissement" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
accomplissement /akoñplismañ / nm sona er(dir)me, tamamla(n)ma, yap(ıl)ma
accomplissement [le] sona er(dir)me, tamamla(n)ma, yap(ıl)ma
accomplissement tamamlama, gerçekleşme, tamamlanma, başarma