Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "accord" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
accord /akor / nm anlaşma, uzlaşma, bağdaşma, düşünce uygunluğu; birlik; uyum; müz. akort; ezgi d'accord olur, hayhay, tamam d'un commun accord oybirliğiyle en accord uyum içinde être d'accord avec ile aynı kanıda olmak être en accord avec ile uyuşmak, gitmek, uygun düşmek tomber d'accord anlaşmak, uzlaşmak
accord [le] anlaşma, uzlaşma, bağdaşma, düşünce uygunluğu; birlik; uyum;akort; ezgi
accord [le] anlaşma, uzlaşma, bağdaşma, düşünce uygunluğu; birlik; uyum;akort; ezgi
accord anlaşma, itilaf, akort, mutabakat, rıza, uzlaşı

Fransızca » Türkçe "accord" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
d'un commun accord oybirliğiyle
en accord uyum içinde
être d'accord avec ile aynı kanıda olmak
être en accord avec ile uyuşmak, gitmek, uygun düşmek
tomber d'accord anlaşmak, uzlaşmak
accord ad sensum iç uyumlaşım, anlamca uylaşma
accord bilatéral iki taraflı antlaşma
accord cadre çerçeve antlaşma
accord commercial ticaret anlaşması
accord de compensation kliring anlaşması
accord de principe prensip anlaşma
accord de sixte altılı uyguları
accord en voix çatıda uylaşma
accord fondamental temel uygu
accord multilatéral çok yanlı antlaşma, çok taraflı antlaşma
accord par syllepse iç uyumlaşım
accord parfait üçlü uyguları
accord solennel antlaşma
commun accord karşılıklı anlaşarak
conclure un accord anlaşma yapmak
d'accord olur, olsun, tamam, oldu, razı
donner son accord onay vermek
être d'accord razı olmak, uyuşmak
parvenir à un accord anlaşmaya varmak, uzlaşmaya varmak, uzlaşılmak
parvenir à un accord formel angajman yapmak