Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "action d'éclat" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
action d'éclat kahramanlık, önemli iş
action d'éclat kahramanlık

Fransızca » Türkçe "action d'éclat" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
action /aksyoñ / nf iş, eylem; davranış, hareket; etki; canlılık; etkinlik; konu; olay; ask. çarpışma; hisse senedi; huk. kovuşturma action de grâce gönül borcu, şükran
action [la] iş, eylem; davranış, hareket; etki; canlılık; etkinlik; konu; olay;çarpışma; hisse senedi;kovuşturma
action de grâce gönül borcu, şükran
rayon d'action etkinlik alanı; menzil, erim
zone d'action harekât bölgesi
action amel, devinim, eylem, hareket, devim, aksiyon
action civile özel hukuk davası
action confessoire irtifak hakkını tanıtma davası
action curative iyileştirme eylemi, düzeltici işlem
action de jouissance kurucu payı
action en expulsion tahliye davası
action en justice takibat
action incendiaire kundaklama
action ordinaire adi hisse
action pieuse hayrat
action possessoire zilyetik davası, zilyetlik davası
action réelle ayni dava
action vitale hayatsal etkinlik
bon d'action hisse senedi
bonne action hayır hasenat, sevap
faire une action eylem yapmak
homme d'action girişimçi
loi d'action de masse kütlesel etkileşim yasası, kütleler etki yasası
nom d'action proprement dit asıl kılış adı
passer à l'action eyleme geçmek