Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "alimentaire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
alimentaire /alimañter / adj besinle ilgili; yenebilir pension alimentaire nafaka pâtes alimentaires unlu besinler produits alimentaires besin maddeleri
alimentaire besinle ilgili; yenebilir
alimentaire yenebilir, besinle ilgili

Fransızca » Türkçe "alimentaire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
canal alimentaire sindirim kanalı
danréee alimentaire yiyecek maddesi
pâtes alimentaire hamur işi
pension alimentaire nafaka
canal alimentaire sindirim kanalı
denrée alimentaire yemeklik
denréee alimentaire yiyecek maddesi
intoxication alimentaire gıda zehirlenmesi
pension alimentaire boşanma nafakası, nafaka
pension alimentaire temporaire tedbir nafakası
pénurie alimentaire gıda kıtlığı
produit alimentaire besin maddesi