Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "argile" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
argile /arjil / nf kil
argile [la] kil
argile gilzar, kil

Fransızca » Türkçe "argile" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
argile blanche arıkil
argile grasse plastik kil
argile maigre özsüz kil
argile plastique plastik kil
argile primaire primer kil, özsüz kil, birincil kil
argile réfractaire ateş kili
argile rubanée şeritli kil
argile secondaire ikincil kil
pigeon d'argile trap