Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "au cìur dur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au cìur dur katı yürekli

Fransızca » Türkçe "au cìur dur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à cìur joie canının istediği kadar
à cìur ouvert açık yürekle, hiçbir şey saklamaksızın
à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye
accroche-cìur /akroşkör / nm zülüf
accroche-cìur [le] zülüf
affaire de cìur aşk ilişkisi
aller au cìur dokunmak, içine işlemek, duygulandırmak
au cìur de l'été yazın ortasında
avoir bon cìur iyi yürekli olmak
avoir le cìur gros kederli olmak
avoir le cìur serré içi sıkılmak
cìur /kör / nm yürek; kalp; öz; merkez; esas à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye à cìur joie canının istediği kadar à cìur ouvert açık yürekle, hiçbir şey saklamaksızın affaire de cìur aşk ilişkisi aller au cìur dokunmak, içine işlemek, duygulandırmak au cìur de l'été yazın ortasında au cìur dur katı yürekli avoir bon cìur iyi yürekli olmak avoir le cìur gros kederli olmak de bon cìur memnunlukla, yürekten de tout cìur canla başla loin des yeux loin du cìur gözden ırak olan gönülden de ırak olur mal de cìur mide bulantısı par cìur ezberden, ezbere parler à cìur kalbini açmak, içini dökmek prendre une chose à cìur çok ilgi göstermek, yakından ilgilenmek rester sur le cìur sindirememek, kendine yedirememek
cìur léger kaygısız
crève-cìur /krevkör / nm inv can sıkıntısı; kalp kırıklığı
crève-cìur [le] can sıkıntısı; kalp kırıklığı
de bon cìur memnunlukla, yürekten
de tout cìur canla başla
du fond du cìur içten, yürekten
fendre le cìur yüreğini sızlatmak
haut-le-cìur /'olkör / nm inv mide bulantısı; iğrenme, tiksinti
haut-le-cìur [le] mide bulantısı; iğrenme, tiksinti
loin des yeux loin du cìur gözden ırak olan gönülden de ırak olur
mal de cìur mide bulantısı
opération à cìur ouvert açık kalp ameliyatı
par cìur ezberden, ezbere