Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "au cours de la vie" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au cours de la vie hayat boyu

Fransızca » Türkçe "au cours de la vie" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au cours de sırasında, esnasında
au long cours okyanuslarda işleyen
capitaine du long cours açık deniz kaptanı
chargé de cours okutman, öğretim görevlisi
cours /kur / nm su akıntısı; yıldız hareketi; ırmağın uzunluğu; gezinti yeri; mec. art arda geliş; seyir; hareket; süre; kurs, ders; öğrenim; (para ahvil için) geçerlik, sürüm, revaç; fiyat, kur au cours de sırasında, esnasında cours de change döviz kuru cours d'eau akarsu cours du soir gece okulu cours élémentaire iki ve üçüncü sınıflar için ilkokul cours moyen dört ve beşinci sınıflar için ilkokul cours préparatoire hazırlık sınıfı donner cours serbest bırakmak faire cours ders vermek
cours d'eau akarsu
cours de change döviz kuru
cours du soir gece okulu
cours élémentaire iki ve üçüncü sınıflar için ilkokul
cours intensif yoğun kurs
cours moyen dört ve beşinci sınıflar için ilkokul
cours préparatoire hazırlık sınıfı
cours rattrapage tamamlama kursu
donner cours serbest bırakmak
donner cours à boşaltmak, dökmek; serbest bırakmak
faire cours ders vermek
annexer dans les cours müfredata almak
chargé de cours doçent, okutman
chargé de cours contractuel sözleşmeli okutman
cours revaç, kur, kurs, düzey, yön
cours actuel rayiç, rayiç bedel
cours d' eau mecra
cours d' ouverture açılış fiyatı
cours d'eau maile, çay, aklan, akarsu, akımlık, akak, akarsu
cours d'entrée ön bahçe, küstül