Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "avis" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avis /avi / nm görüş, düşünüş, fikir; öğüt; ilan
avis [le] görüş, düşünüş, fikir; öğüt; ilan
avis mütalâa, öğüt, beyanat, beyan, haber, fikriyat

Fransızca » Türkçe "avis" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lettre d'avis ihbarname
à notre avis bizce
à son avis onca
autant de têtes autant d'avis her kafadan bir ses çıkar
avis conforme uygun görüş
avis d' expert bilirkişi raporu
avis public aleniyet
demander l'avis akıl sormak, akıl danışırmak
deux avis valent mieux qu'un İki tarafı da dinlemeli
du même avis hemfikir
être du même avis aynı fikirde olmak, hemfikir olmak
ne pas être du même avis aynı kafada olmamak