Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "base-ball" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
base-ball /bezbol / nm beysbol
base-ball [le] beysbol
base-ball beyzbol

Fransızca » Türkçe "base-ball" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
base /baz / nf taban, esas; ilke, temel; dayanak; üs; kim. baz jeter les bases de temellerini atmak base de données bilg. veri tabanı base de lancement fırlatma üssü
base [la] taban, esas; ilke, temel; dayanak; üs;baz
base de données veri tabanı
base de lancement fırlatma üssü
base/polygone de sustentation destek poligonu
basket-ball /basketbol / nm basketbol
basket-ball [le] basketbol
hand-ball /'añdbal / nm eltopu, hentbol
hand-ball [le] eltopu, hentbol
punching-ball /pönşingbol / nm (boks) armuttop, yumruktop
punching-ball [le] (boks) armuttop, yumruktop
salle de ball balo salonu, dans salonu
volley-ball /volebol / nm voleybol
volley-ball [le] voleybol
à base d' alcool alkol bazlı
à base de esaslı
anxiété de base temel kaygı
ball clay ball kili, bağlama kili
base kaide, temel, töz, baz, üssü, taban, esas, üs
base aérienne hava üssü
base de données veritabanı
base de lancement fırlatma üssü
base du verbe eylem kökü
base logistique lojistik üs
base militaire akeri üssü, askeri üs

Türkçe » Fransızca "base-ball" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ball kili ball clay