Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "boire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
boire /buar / v içmek; emmek, içine çekmek boire lasueur de qn emeğini sömürmek boire un coup bir içki içmek donner pour boire bahşiş vermek perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak
boire içmek; emmek, içine çekmek
boire içmek, demlenmek

Fransızca » Türkçe "boire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
boire à la régalade dudağa değdirmeden ağzına dökerek içmek
boire à la santé de sağlığına içmek
boire à longs traits tadını çıkara çıkara, yavaş yavaş içmek
boire à petites gorgées yudumlamak
boire d'un seul trait bir solukta içmek
boire du lait büyük bir hoşnutluk duymak
boire lasueur de qn emeğini sömürmek
boire tout son soûl doyasıya içmek
boire un coup bir içki içmek
boire un pot içki içmek
boire/prendre un verre içmek
donner pour boire bahşiş vermek
la mer à boire uzun ve güç iş, ömür törpüsü
perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak
air à boire ses için küçük beste
boire à longs traits tadını çıkara çıkara
boire à petites gorgées yudumlamak
boire d'un seul trait bir solukta içmek
boire les paroles de qqn ağızına bakakalmak
perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak