Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "bord" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bord /bor / nm kenar; sahil, kıyı; kenar süsü, şerit; zırh; gemi bordası au bord de yakınında, kıyısında être du bord de qn -den yana olmak, aynı fikirde olmak livre de bord seyir defteri plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
bord serhat, ayrıt, kenar, kıyı

Fransızca » Türkçe "bord" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au bord de yakınında, kıyısında
être du bord de qn den yana olmak, aynı fikirde olmak
être sur le bord de l'abîme uçurumun kenarında olmak
hors-bord /'orbor / nm sürat motoru
hors-bord [le] sürat motoru
journal de bord seyir defteri
livre de bord gemi defteri, seyir defteri
médecin du bord gemi doktoru
plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
tableau de bord kontrol paneli, komuta tablosu
virer de bord (gemi) diğer yana dönmek; düşünce değiştirmek
à ras bord ağız ağıza, ağzına kadar
avenue longeant le bord de mer kordon boyu
bord d'un vaisseau alabanda
bord de la langue dilin yanı
bord de mer deniz kıyısı, deniz kenarı, lebiderya
changer de bord taraf değiştirmek
franc-bord geminin borda kaplaması
franco à bord gemide teslim
hors-bord sürat motoru
journal de bord gemi jurnali, seyir defteri
livre de bord seyir defteri
maison au bord de l'eau sahilhane
palais au bord du bosphore sahilsaray, kaşane
plat-bord borda trizi