Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "bulletın" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bulletin /bülten / nm bülten; rapor; dergi; öğrenci karnesi; alındı makbuzu; oy bulletin de bagages bagaj alındısı bulletin d'informations haber bülteni bulletin météorologique hava raporu bulletin de naissance doğum sertifikası bulletin de paye ücret fişi bulletin de santé sağlık bülteni bulletin d'état civil nüfus ilmühaberi bulletin de vote oy pusulası bulletin nul geçersiz oy
bulletin [le] bülten; rapor; dergi; öğrenci karnesi; alındı makbuzu; oy
bulletin karne, bülten

Fransızca » Türkçe "bulletın" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bulletin d'état civil nüfus ilmühaberi
bulletin d'informations haber bülteni
bulletin de bagages bagaj alındısı
bulletin de naissance doğum sertifikası
bulletin de paye ücret fişi
bulletin de santé sağlık bülteni
bulletin de vote oy pusulası
bulletin météorologique hava raporu
bulletin nul geçersiz oy
bulletin d'informations haber bülteni
bulletin de santé sağlık bülteni
bulletin de vote oy pusulası