Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "cause" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cause /koz / nf neden, sebep; yarar; hak; dava à cause de -den dolayı à cause que çünkü, zira avoir gain de cause davayı kazanmak donner gain de cause à lehinde karar vermek en tout état de cause her ne olursa olsun être en casue bir davaya dahil olmak, söz konusu olmak mettre en cause adı bir davaya karışmak prendre fait et cause pour qn desteklemek pour cause de -den dolayı, için
cause amil, dâvâ, sebep, illet, vesile, sebebiyet