Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "ci-dessous" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ci-dessous /sidõsu / adv hemen aşağıda
ci-dessous hemen aşağıda
ci-dessous abaşo, aşağıda

Fransızca » Türkçe "ci-dessous" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au-dessous /odsu / adv altında, aşağısında
au-dessous altında, aşağısında
au-dessous de ın altında
au-dessous de zéro sıfırın altında
avoir l'air en dessous sinsi tavırlı olmak, saman altından su yürütmek
avoir le dessous yenilmek, alt olmak
bras dessus bras dessous kol kola
de dessous le lit yatağın altından
dessous /dõsu / adv alta, altına; altta, altında; altından * nm alt dessous nmpl iç çamaşırı les voisins du dessous alt kattaki komşular en dessous altta, altında par dessous altında, altından de dessous le lit yatağın altından au-dessous de prép -ın altında avoir le dessous yenilmek, alt olmak
dessous-de-plat /dõsudpla / nm inv tencere altlığı
dessous-de-plat [le] tencere altlığı
dessous-de-table /dõsudtabl(õ) / nm mec. rüşvet, avanta
dessous-de-table [le] rüşvet, avanta
en dessous altta, altında
là-dessous /ladsu / adv altta; bunun altında
là-dessous altta; bunun altında
le dessous des cartes işin içyüzü
les voisins du dessous alt kattaki komşular
par dessous altında, altından
sens dessus dessous altüst
au-dessous aşağısında, altta, altında
avoir le dessous alt olmak
dessous alta, altında, iç çamaşırı, aşağı, altına, alt
dessous-de-table rüşvet, avanta
dessous de col alt yaka