Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "commis de bar" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
commis de bar barboy

Fransızca » Türkçe "commis de bar" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
commis /komi / nm satıcı, tezgâhtar; memur
commis [le] satıcı, tezgâhtar; memur
commis voyageur gezici satış memuru
commis tezgahtar, tezgâhtar, çırak
commis de cuisine aşçı yamağı
commis voyageur gezgin satıcı