Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "communauté" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
communauté /komünote / nf ortaklaşma, ortaklık, topluluk, cemaat; kamu
communauté [la] ortaklaşma, ortaklık, topluluk, cemaat; kamu
communauté toplum, kamu, cumhur, ortaklaşma, ahali, urug

Fransızca » Türkçe "communauté" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
Communauté économique européen Avrupa Ekonomik Topluluğu
Communauté Européenne Avrupa Topluluğu
communauté linguistique dilsel topluluk
communauté musulmane ümmet