Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "compose" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
composé , e/koñpoze / adj+nm bileşik
composé [le] bileşik
composé mürekkep, halita, müteşekkil, bileşik

Fransızca » Türkçe "compose" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
intérêt composé bileşik faiz
mot composé bileşik sözcük
nom composé bileşik isim
adjectif composé birleşik sıfatı
adverbe composé birleşik zarfı
composé chimique kimyasal bileşim
composé organo-sulfuré organosülfür bileşiği
composé organophosphoré organofosfat
fraction composé bileşik kesir
intérêt composé bileşik faiz
mot composé bileşik sözcük, birleşik kelime
nom composé bileşik isim
proposition composé bileşik önerme, mürekkep kaziye
suffixe composé birleşik ek
syllogisme composé kiyası mürekkep, bileşik tasarım