Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "de la main à la main" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya
de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya

Fransızca » Türkçe "de la main à la main" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la main elinde
à main armée silahlı
à main posée ağır ağır, özenle
à toutes main her işe yatkın
à une main tek elle
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
attaque à main armée silahlı saldırı
avoir la haute main sur buyruğu altında bulundurmak
avoir la main heureuse eli uğurlu olmak
avoir la main légere (ameliyat) eli hafif olmak; eli çabuk olmak
avoir la main malheureuse beceriksiz olmak; eli uğursuz olmak
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
avoir sous la main eli altında bulundurmak
avoir une belle main yazısı güzel olmak
bagages à main el bagajı
changer de main el değiştirmek
de longue main çoktan beri
de main en main elden ele
de premier main ilk elden
de seconde main ikinci el
donner la main à katılmak
donner sa main evlenmek (kadın için)
donner un coup de main yardım etmek
en main elde
en un tour de main bir anda, kaşla göz arasında

Türkçe » Fransızca "de la main à la main" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
main losange, rhomboèdre, quadrilatère équilatéral