Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "de longueur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de longueur boyunda

Fransızca » Türkçe "de longueur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en longueur uzunlamasına
longueur /loñgör / nf uzunluk, boy; fazla söz longueurs fazlalıklar longueur d'onde dalga boyu en longueur uzunlamasına tirer en longueur (işi) uzatmak; uzun sürmek
longueur d'onde dalga boyu
saut en longueur uzun atlama
tirer en longueur uzatmak; uzadıkça uzamak
traîner une affaire en longueur bir işi sürüncemede bırakmak
en longueur boydan boya, boyuna
longueur boy, uzunluk
longueur d'onde dalga boyu
longueur de contraction büzülme uzunluğu
longueur de mot kelime boyutu
longueur de serrage gövdeboyu
qui a la longueur d'une aune arşınlık
saut en longueur uzun atlama, halma
unité de longueur uzunluk ölçüsü birimi