Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "de main en main" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de main en main elden ele
de main en main elden ele

Fransızca » Türkçe "de main en main" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la main elinde
à main armée silahlı
à main posée ağır ağır, özenle
à toutes main her işe yatkın
à une main tek elle
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
attaque à main armée silahlı saldırı
avoir la haute main sur buyruğu altında bulundurmak
avoir la main heureuse eli uğurlu olmak
avoir la main légere (ameliyat) eli hafif olmak; eli çabuk olmak
avoir la main malheureuse beceriksiz olmak; eli uğursuz olmak
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
avoir sous la main eli altında bulundurmak
avoir une belle main yazısı güzel olmak
bagages à main el bagajı
changer de main el değiştirmek
de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya
de longue main çoktan beri
de premier main ilk elden
de seconde main ikinci el
donner la main à katılmak
donner sa main evlenmek (kadın için)
donner un coup de main yardım etmek
en main elde
en un tour de main bir anda, kaşla göz arasında

Türkçe » Fransızca "de main en main" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
main losange, rhomboèdre, quadrilatère équilatéral