Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "defaut" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
défaut /defo / nm yokluk, olmayış; eksiklik, kusur; gıyap judgement par défaut gıyabi hüküm à défaut de bulunmadığı için, yerine être en défaut yanılmak, kusur işlemek faire défaut eksik olmak, bulunmamak le défaut de la cuirasse zayıf nokta mettre en défaut başarısızlığa uğramak par défaut gıyaben sans défaut kusursuz
défaut kusur, ağman, defo, arıza, varsalıyan, çatlak

Fransızca » Türkçe "defaut" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à défaut de bulunmadığı için, yerine
arrêt par défaut gıyabi hüküm
être en défaut yanılmak, kusur işlemek
faire défaut eksik olmak, bulunmamak
faire defaut à l'instance duruşmaya gelmemek
instance par défaut gıyaben yargılama
judgement par défaut gıyabi hüküm
le défaut de la cuirasse zayıf nokta
mettre en défaut başarısızlığa uğramak
par défaut gıyaben
sans défaut kusursuz
à défaut de bulunmadığı için
avec défaut kusurlu
défaut caché bityeniği
défaut de fabrication imalat hatası
défaut de masse kütle eksiği, kütle açığı
défaut de réfraction refraksiyon kusuru, kırma kusuru
exécution par défaut gıyabında ifa
faire défaut bulunmamak
faire un défaut ayıp etmek
par défaut gıyaben