Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "definition" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
définition /definisyoñ / nf tanımlama, tanım, tarif
définition [la] tanımlama, tanım, tarif
définition tarif, tanımlama, tanım

Fransızca » Türkçe "definition" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
définition conventionnelle saymaca tanım
définition descriptive Betimleyici tanım
définition en compréhension anlamayla ilgili tanım
définition en extension kaplamla ilgili tanım
définition explicative açıklamalı tanım
définition hyperonymique üstanlamsal tanım
définition hyperspécifique üstözgüllükle ilgili tanım
définition hypospécifique altözgüllükle ilgili tanım
définition linguistique dilsel tanım
définition logique mantıksal tanım
définition métalinguistique üstdilsel tanım
définition morphosémantique biçimsel-anlamsal tanım
définition opératoire işlemsel tanım
définition par antonymes karşıtanlamlılar yoluyla tanım
définition par synonymes eşanlamlılar yoluyla tanım
définition référentielle göndergesel tanım