Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "dommage" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
dommage /domaj / nm zarar, ziyan c'est dommage ne yazık! dommages corporels fiziksel zarar dommages et intéréts zararziyan ödemesi, tazminat
dommage zayiat, halel, zarar, hasar, beis, yazık, ziyan

Fransızca » Türkçe "dommage" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
c'est dommage ne yazık!
quel dommage! ne yazık!
dommage corporel cismani zarar, bedensel zarar
dommage que yazık ki
sans dommage ziyansız
subir un dommage zarar görmek