Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "emploi" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
emploi /añplua / nm kullanma, kullanış; görev, iş double emploi gereksiz tekrarlama mode d'emploi kullanma biçimi
emploi sarf, istihdam

Fransızca » Türkçe "emploi" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
double emploi gereksiz tekrarlama
mode d'emploi kullanma biçimi
offres d'emploi iş ilanları
plein-emploi /plenañplua / nm tam istihdam
plein-emploi [le] tam istihdam
retrait d'emploi işten el çektirme
sans-emploi /sañañplua / nmpl işsiz
sans-emploi [le] işsiz
sous-emploi /suzañplua / nm düşük istihdam
sous-emploi [le] düşük istihdam
demande d'emploi emek talebi
emploi du temps saat düzeni
être sans emploi iş dışı kalmak, boş gezmek
mode d' emploi kulanma kılavuzu
offre d'emploi işgücü arzı, emek arzı
perdre son emploi açıkta kalmak, açıkta olmak
plein-emploi tam istihdam
plein emploi tam istihdam
sans emploi işsiz
sous-emploi eksik istihdam, düşük istihdam
trouver un emploi kapılanmak