Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "expert-comptable" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
expert-comptable /eksperkoñtabl(õ) / nm hesap uzmanı
expert-comptable [le] hesap uzmanı
expert-comptable hesap uzmanı, uzman muhasebeci, fermanlı muhasip

Fransızca » Türkçe "expert-comptable" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
comptable /koñtabl(õ) / nmf sayman, muhasebeci
comptable [le] [la] sayman, muhasebeci
expert , e/eksper, ert(õ) / adj yetişmiş, usta
/eksper / nm bilirkişi, uzman
expert yetişmiş, usta
expert en de uzman
avis d' expert bilirkişi raporu
chef comptable muhasebe şefi
comptable sayman, muhasebeci, muhasip
expert erbap, eksper, mahir, mütehassıs, hazık, uzman
expert en criminalistique kriminal laboratuvar uzmanı
expert fiscal tahakkuk memuru
rapport d' expert bilirkişi raporu
taux de rendement comptable basit getiri oranı