Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "fauché" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
fauché , e/foşe / adj kon. züğürt, meteliksiz
fauché züğürt, meteliksiz
fauche orak mevsimi, biçilmiş ekin
fauché parasız, mangırsız, züğüt, meteliksiz