Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "forme d'expression" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
forme d'expression deyi kılığı, ifade kisvesi

Fransızca » Türkçe "forme d'expression" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir la forme formunda olmak
en bonne et due forme kurallara uygun olarak
en forme kanuna göre
en forme de biçiminde
être en forme tam formunda olmak
forme /form(õ) / nf şekil, biçim; görünüş, kılık; kalıp; bas. forma formes nfpl nezaket kuralları avoir la forme sp. formunda olmak en bonne et due forme kurallara uygun olarak en forme kanuna göre en forme de biçiminde être en forme tam formunda olmak par forme de biçiminde, şeklinde pour la forme âdet yerini bulsun diye prendre forme biçimlenmek
haut-de-forme /'odform(õ) / nm silindir şapka
haut-de-forme [le] silindir şapka
par forme de biçiminde, şeklinde
plate-forme (pl plates-formes) /platform(õ) / nf platform; sahanlık; parti programı plate-forme de forage delme tesisatı plate-forme pétrolière petrol arama platformu
plate-forme [la] platform; sahanlık; parti programı
plate-forme de forage delme tesisatı
plate-forme pétrolière petrol arama platformu
pour la forme âdet yerini bulsun diye
prendre forme biçimlenmek
sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz
au sommet de sa forme formun üstü
donner une forme şekillendirmek
en forme gününde
en forme de poire armudi
en pleine forme keyfi yerinde
être au sommet de sa forme formun üstünde olmak
être en pleine forme tam formunda olmak
forme biçim, endam, şekli, forma, eşkal, kalıp
formé gelişmiş