Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "franc-bord" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
franc-bord geminin borda kaplaması

Fransızca » Türkçe "franc-bord" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à franc étrier dolu dizgin
à parler franc açıkçası
au bord de yakınında, kıyısında
avoir son franc-parler sözünü sakınmamak
bord /bor / nm kenar; sahil, kıyı; kenar süsü, şerit; zırh; gemi bordası au bord de yakınında, kıyısında être du bord de qn -den yana olmak, aynı fikirde olmak livre de bord seyir defteri plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
coup franc serbest vuruş
être du bord de qn den yana olmak, aynı fikirde olmak
être franc comme l'or açık sözlü olmak
être sur le bord de l'abîme uçurumun kenarında olmak
franc /frañ / nm frank franc Belge Belçika frangı franc Suisse İsviçre frangı
, franche/frañ, frañş / adj hür, özgür; açık yürekli, açık sözlü, samimi; gerçek, tam; gümrüksüz, vergisiz * adv açıkça, dürüstçe à parler franc açıkçası être franc comme l'or açık sözlü olmak franc de port posta ücreti alınmayan jour franc tam gün
franc Belge Belçika frangı
franc de port posta ücreti alınmayan
franc Suisse İsviçre frangı
franc-maçon (pl francs-maçons) /frañmasoñ / nm mason, farmason
franc-maçon [le] mason, farmason
franc-maçonnerie /frañmasonri / nf masonluk, farmasonluk
franc-maçonnerie [la] masonluk, farmasonluk
franc-parler /frañparle / nm açık sözlülük avoir son franc-parler sözünü sakınmamak
franc-parler [le] açık sözlülük
franc-tireur /frañtirör / nm ask. başıbozuk asker; başına buyruk kişi
franc-tireur [le] başıbozuk asker; başına buyruk kişi
hors-bord /'orbor / nm sürat motoru
hors-bord [le] sürat motoru
jour franc tam gün
journal de bord seyir defteri