Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "franc-parler" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
franc-parler /frañparle / nm açık sözlülük avoir son franc-parler sözünü sakınmamak
franc-parler [le] açık sözlülük
franc-parler açıksözlü, açık sözlülük

Fransızca » Türkçe "franc-parler" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à franc étrier dolu dizgin
à parler franc açıkçası
à proprement parler daha doğrusu, açıkçası
avoir son franc-parler sözünü sakınmamak
c'est une façon de parler sözgelişi
c'est une manière de parler sözün gelişi öyle
coup franc serbest vuruş
être franc comme l'or açık sözlü olmak
franc /frañ / nm frank franc Belge Belçika frangı franc Suisse İsviçre frangı
, franche/frañ, frañş / adj hür, özgür; açık yürekli, açık sözlü, samimi; gerçek, tam; gümrüksüz, vergisiz * adv açıkça, dürüstçe à parler franc açıkçası être franc comme l'or açık sözlü olmak franc de port posta ücreti alınmayan jour franc tam gün
franc Belge Belçika frangı
franc de port posta ücreti alınmayan
franc Suisse İsviçre frangı
franc-maçon (pl francs-maçons) /frañmasoñ / nm mason, farmason
franc-maçon [le] mason, farmason
franc-maçonnerie /frañmasonri / nf masonluk, farmasonluk
franc-maçonnerie [la] masonluk, farmasonluk
franc-tireur /frañtirör / nm ask. başıbozuk asker; başına buyruk kişi
franc-tireur [le] başıbozuk asker; başına buyruk kişi
jour franc tam gün
parler /parle / v konuşmak parler à qn -e hitap etmek parler contre aleyhinde konuşmak parler de qnqch -den söz etmek parler du nez genizden konuşmak parler en dormant uykusunda konuşmak parler en l'air uluorta konuşmak parler pour lehinde konuşmak
/parle / nm konuşma; şive, ağız
parler à cìur kalbini açmak, içini dökmek
parler à la cantonade ortaya konuşmak
parler à qn e hitap etmek
parler contre aleyhinde konuşmak
parler cru dobra dobra konuşmak