Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "garder" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
garder /garde / v saklamak, korumak, esirgemek; alıkoymak; gözetmek; sakınmak garder à vue gözünü ayırmamak garder la chambre odasından çıkmamak garder sous clef kilit altında tutmak se garder sakınmak, çekinmek se garder de faire -memeye dikkat etmek, -mekten sakınmak
garder saklamak, korumak, esirgemek; alıkoymak; gözetmek; sakınmak
garder esirgemek, alıkoymak, gütmek, muhafaza etmek

Fransızca » Türkçe "garder" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
garder à vue göz önünde bulundurmak, gözden kaçırmamak
garder l'anonymat adını gizli tutmak
garder l'espoir de faire umudunu yitirmemek
garder la chambre odasından çıkmamak
garder la maison evden çıkmamak
garder le lit yatakta hasta yatmak
garder qn àvue göz altında bulundurmak
garder son équilibre dengesini korumak
garder son sérieux ciddi durmak
garder sous clef kilit altında tutmak
se garder sakınmak, çekinmek
se garder de faire memeye dikkat etmek, -mekten sakınmak
se garder en carreau ciddi tedbirler almak
garder à l' esprit göz önünde bulundurmak
garder à l'esprit göz önünde tutmak
garder en observation müşahade altında tutmak
garder l'anonymat adını gizli tutmak
garder le silence sessiz olmak, ağız açmamak
garder rancune garaz bağlamak
garder son calme itidalini muhafaza etmek
garder son équilibre dengesini korumak
garder son sang-froid itidalini muhafaza etmek
garder un oeil sur göz hapsine almak