Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "gueule" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gueule /göl / nf hayvan ağzı; ağız ta gueule! kapa çeneni!
gueule hayvan ağzı

Fransızca » Türkçe "gueule" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amuse-gueule /amüzgöl / nm çerez
amuse-gueule [le] çerez
être fort en gueule çenesi kuvvetli olmak
fine gueule ağzının tadını bilen
gueule-de-loup /göldõlu / nf aslanağzı
gueule-de-loup [la] aslanağzı
ta gueule! kapa çeneni!
amuse-gueule çerez
fort en gueule ağzı kalabalık
grande gueule zevzek, geveze, çaçaron
gueule-de-loup aslanağzı
gueule de bois ayıltı, mahmurluk
gueule de loup kurtağzı, aslanağzı
gueule noire çayüzümü
ta gueule kapa çeneni