Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "haut-de-forme" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
haut-de-forme /'odform(õ) / nm silindir şapka
haut-de-forme [le] silindir şapka
haut-de-forme silindir şapka

Fransızca » Türkçe "haut-de-forme" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au plus haut degré son derece
avoir la forme formunda olmak
avoir le verbe haut yüksek sesle konuşmak; yüksekten atmak
contre-haut /koñtrõo / adv aşağıdan yukarıya
contre-haut aşağıdan yukarıya
de haut en bas tepeden tırnağa
en bonne et due forme kurallara uygun olarak
en forme kanuna göre
en forme de biçiminde
en haut de tepesinde, üstünde
être en forme tam formunda olmak
faire haut le pied kaçmak
forme /form(õ) / nf şekil, biçim; görünüş, kılık; kalıp; bas. forma formes nfpl nezaket kuralları avoir la forme sp. formunda olmak en bonne et due forme kurallara uygun olarak en forme kanuna göre en forme de biçiminde être en forme tam formunda olmak par forme de biçiminde, şeklinde pour la forme âdet yerini bulsun diye prendre forme biçimlenmek
haut , e/'o, 'ot / adj yüksek; yukarı; denizden uzak olan; uzun à haute voix yüksek sesle crime de haute trahison vatan hainliği de haut en bas tepeden tırnağa haut de couleur cırlak renk haut fourneau yüksek fırın Haute Cour de justice Yüce Divan haute fidélité sesi çok doğal veren haute main elebaşi haut les mains! eller yukarı! la haute mer açık deniz, engin là-haut gökte le très-haut tanrı
/'o / nm üst, tepe; yükseklik tomber de tout son haut boylu boyunca düşmek traiter de haut en bas hor görmek
/'o / adv yüksek sesle; yükseklere en haut de tepesinde, üstünde faire haut le pied kaçmak haut les mains! eller yukarı! parler haut yüksek sesle konuşmak tout haut yüksek sesle
haut de couleur cırlak renk
haut fourneau yüksek fırın
haut les mains! eller yukarı!
haut placé yüksek mevkili
haut-de-chausses /'odşos / nm dize kadar uzanan pantolon
haut-de-chausses [le] dize kadar uzanan pantolon
haut-fond (pl hauts-fonds) /'ofoñ / nm denizin sığ yeri
haut-fond [le] denizin sığ yeri
haut-le-cìur /'olkör / nm inv mide bulantısı; iğrenme, tiksinti
haut-le-cìur [le] mide bulantısı; iğrenme, tiksinti
haut-le-corps /'olkor / nm inv irkilme, irkinti