Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "jouer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
jouer /jue / v oynamak; (çalgı) çalmak; (bitişik şeyler) ayrılmak; fışkırmak; aldatmak; tehlikeye koymak; role çıkmak; andırmak, gibi yapmak jouer à cache-cache saklambaç oynamak jouer au football futbol oynamak jouer avec riske atmak, ile kumar oynamak jouer de bonheur talihli olmak jouer des jambes kaçmak se jouer oynamak, eğlenmek se jouer à qn birine çatmak, saldırmak se jouer de (güçlük) üstesinden gelmek; aldatmak, kandırmak; ile alay etmek
jouer oynamak; (çalgı) çalmak; (bitişik şeyler) ayrılmak; fışkırmak; aldatmak; tehlikeye koymak; role çıkmak; andırmak, gibi yapmak
jouer oyun oynamak, oynamak

Fransızca » Türkçe "jouer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
jouer à cache-cache saklambaç oynamak
jouer à croix ou pile yazı mı tura mı oynamak
jouer à guichets fermés kapalı gişe oynamak
jouer à la madame hanımefendilik taslamak
jouer à saute-mouton birdirbir oynamak
jouer au football futbol oynamak
jouer avec riske atmak, ile kumar oynamak
jouer avec le feu ateşle oynamak
jouer de bonheur talihli olmak
jouer de malheur talihi ters gitmek, talihsiz olmak
jouer des coudes kendine yol açmak
jouer des flûtes koşmak
jouer des jambes kaçmak
jouer du tambour trampet çalmak
jouer gros jeu tehlikeli işe girişmek
jouer sa dernière carte son kozunu oynamak
jouer serré ihtiyatlı oynamak; ihtiyatlı davranmak
jouer son reste son kozunu oynamak
jouer son va-tout (paranın) hepsini sürmek
jouer un tour pendable à qn kötü bir oyun oynamak
se jouer oynamak, eğlenmek
se jouer à qn birine çatmak, saldırmak
se jouer de (güçlük) üstesinden gelmek; aldatmak, kandırmak; ile alay etmek
carte à jouer iskambil
faire jouer çaldırmak