Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Fransızca "kütle" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
kütle bloc [le]; masse [la]
kütle bloc, masse

Türkçe » Fransızca "kütle" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
çeyrek kütle quartile
kütle açığı défaut de masse
kütle aktarımı transport de masse
kütle birimi unité de masse
kütle çekimi attraction
kütle çekimi kuvveti force d'attraction
kütle denkliği bilan massique
kütle denkliği eşitliği équation de bilan de masse
kütle eksiği défaut de masse
kütle göçertme yöntemi foudrayage
kütle görüngeölçüm spectrométrie de masse
kütle izgeçizeri spectrographe de masse
kütle izgesi spectre de masse
kütle korunum yasası loi de conservation de la masse
kütle korunumu conservation de la masse
kütle merkezi centre de masse, centre de gravité
kütle numarası nombre de masse
kütle özeği barycentre
kütle polimeri polymère à blocs
kütle polimerleşmesi polymérisation en bloc
kütle spektrometresi spectromètre de masse
kütle spektrometrisi spectrométrie de masse
kütle üretimi production de masse
kütle/hacim yüzdesi pourcentage poids/volume
orta kütle massif central