Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "main" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
main /meñ / nf el à deux mains her iki elle à une main tek elle à la main elinde à main armée silahlı à pleines mains avuç dolusu à toutes main her işe yatkın attaque à main armée silahlı saldırı agir sous main el altındangizlice iş görmek avoir la haute main sur buyruğu altında bulundurmak avoir la main heureuse eli uğurlu olmak avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak avoir les mains liées eli kolu bağlı olmak avoir une belle main yazısı güzel olmak avoir sous la main eli altında bulundurmak battre des mains el çırpmak changer de main el değiştirmek de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya de longue main çoktan beri de main en main elden ele de premier main ilk elden donner un coup de main yardım etmek en main elde en un tour de mains bir çırpıda en venir aux mains dövüşmek faire main basse çalmak, aşırmak faire un coup de main baskın yapmak forcer la main zorlamak haut les mains! eller yukarı! la main dans la main el ele lever la main sur qn el kaldırmak mettre la main à l'ouvre işe başlamak passer la main istifa etmek prendre en main ele almak se donner la main el ele tutuşmak se serrer la main el sıkışmak sous la main el altında tendre la main el açmak, dilenmek tenir la main uyanık bulunmak
main nice, el

Türkçe » Fransızca "main" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
main losange, rhomboèdre, quadrilatère équilatéral

Fransızca » Türkçe "main" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la main elinde
à main armée silahlı
à main posée ağır ağır, özenle
à toutes main her işe yatkın
à une main tek elle
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
attaque à main armée silahlı saldırı
avoir la haute main sur buyruğu altında bulundurmak
avoir la main heureuse eli uğurlu olmak
avoir la main légere (ameliyat) eli hafif olmak; eli çabuk olmak
avoir la main malheureuse beceriksiz olmak; eli uğursuz olmak
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
avoir sous la main eli altında bulundurmak
avoir une belle main yazısı güzel olmak
bagages à main el bagajı
changer de main el değiştirmek
de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya
de longue main çoktan beri
de main en main elden ele
de premier main ilk elden
de seconde main ikinci el
donner la main à katılmak
donner sa main evlenmek (kadın için)
donner un coup de main yardım etmek
en main elde