Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "masse d'inertie" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
masse d'inertie süredurum kuvveti

Fransızca » Türkçe "masse d'inertie" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en masse hep birden
masse /mas / nf yığın; topak, kitle; tüm; tokmak, balyoz en masse hep birden masse atomique atom ağırlığı
masse atomique atom ağırlığı
borne de masse toprak ucu, şasi kutup başı
câble de masse topraklama teli, şasi kablosu
centre de masse kütle merkezi, barisenter, ağırlık merkezi
communication de masse kitle iletişim
conservation de la masse kütle korunumu
défaut de masse kütle eksiği, kütle açığı
électrode de masse toprak ileteci, toprak elektrodu
en masse kitle olarak
équation de bilan de masse kütle denkliği eşitliği
foudroyage en masse blok göçertme
indice de masse corporelle beden kitle indeksi, vücut kitle indeksi
loi d'action de masse kütlesel etkileşim yasası, kütleler etki yasası
loi de conservation de masse kütlenin korunumu yasası
masse öbek, kütle, balyoz, cüsse, yığıntı, kitle, topak
masse atomique atom ağırlığı, atomal ağırlık
masse solaire güneş kütlesi
masse tumorale tümoral kitle
médias de masse kitle iletişim araçları
nombre de masse kütle numarası
production de masse kütle üretimi
réunion de masse gövde gösterisi
spectre de masse kütle izgesi